İspanya'daki Ve Başkonsolosluğumuz Görev Bölgesindeki Covid-19 Vakalari Hakkinda Bilgi Notu

Barselona Başkonsolosluğu 26.02.2021

Covid-19 çerçevesinde, Katalunya Özerk Yönetimi tarafından çeşitli tarihlerde alınan ve halen uygulamada olan kararlara göre,

Gece 22:00 ile sabah 06:00 arasında sokağa çıkmak ve Katalunya’dan başka bir özerk yönetim bölgesine giriş çıkış yapmak yasaklanmıştır. Sözkonusu kısıtlamaların istisnai halleri, taşınma, iş nedeniyle seyahat, medikal ve sosyal hizmetlere yardım, yaşlı, çocuk ve engelli bakımı, noterlik, bankacılık, yargı gibi kamu hizmetlerine erişim, mücbir sebepler, belge yenileme ve bunlarla aynı nitelikteki durumlardır. Bu çerçevede, farklı bir özerk bölgeden Başkonsolosluğumuza gelinmesinin zorunlu olduğu hallerde, önceden e-posta yoluyla (consulado.barcelona@mfa.gov.tr) iletişim kurulması müsterhamdır.

Alışveriş merkezleri ve 800 metrekare üzerindeki alana sahip mağazalar ancak alanlarının 800 metrekarelik kısmını kullanmak suretiyle açılacaktır. 800 metrekarenin altındaki mağazalar kapasitelerinin % 30’u kadar müşteri almak üzere haftsonu dahil açık kalabilecektir. Spor salonları, yüzme havuzları dışında, sadece açık havada % 50 kapasiteyle çalışacaktır.

Restoranlar sabah saat 07:30-17:00 saatleri arasında kesintisiz olarak dış mekanlarda % 50, iç mekanlarda ise % 30 kapasiteyle müşteri kabul edebilecek; ayrıca saat 22:00’ye kadar müşteri tarafından elden alınabilecek şekilde, saat 23:00’e kadar paket servis yapabileceklerdir. Bahsekonu saatler dışında restoranlar kapalı olacaktır.

Kamuya açık veya özel mekanlarda en fazla iki haneden olmak kaydıyla 6 kişiden fazla toplanılmayacaktır.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Katalunya Özerk Bölgesi’nde geçerli olan kısıtlamalar ve önlemlerle ilgili güncel bilgiye aşağıdaki adresten (Katalanca) ulaşılması mümkündür:

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per-contenir-els-brots-covid-19/

Seyahat Kısıtlamaları:
Ülkemizin de arasında bulunduğu üçüncü ülke vatandaşlarının İspanya'ya girişlerine dair muafiyet ve kısıtlamalar hakkında İspanya Resmi Gazetesinde 18 Temmuz tarihinde yayınlanan karara göre, ülkemizden İspanya’ya seyahat etmek mümkün olamamaktadır.

Kararda, seyahat kısıtlamalarının uygulanmasında, ülke vatandaşlığı değil, ikamet yerinin esas alınacağı vurgulanmıştır.

Öte yandan, aşağıdaki nitelikleri taşıyan üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarından muaf tutuldukları belirtilmiştir.
- AB üyesi veya Schengen Anlaşması kapsamındaki ülkeler ile Andorra, Monako, Vatikan ve San Marino'da ikamet edenler(bu ülkere giden transit yolcu olmaları kaydıyla),
- AB veya Schengen üyesi ülkelerce ita edilmiş oturum iznine sahip olanlar (bu ülkelere transit gidiyor olmaları kaydıyla),
- İş amacıyla olmak kaydıyla sağlık çalışanları (araştırmacılar, yaşlı bakım uzmanları),
- Görev amacıyla sınırlı olmak şartıyla diplomatlar ve diplomatik statüyü haiz uluslararası, askeri personel ve insani amaçlı örgütlerin üyeleri,
- Faaliyetlerini yerine getirmek maksadıyla ulaştırma alanında çalışanlar (gemi mürettebatı, uçuş ekibi),
- AB ve Schengen üyesi ülkelerde öğrenim gören uygun vize veya izne ve sağlık sigortasına sahip öğrenciler (öğrenim gördükleri ülkeye gitmeleri, ülkeye girişlerinin akademik yıl içerisinde ya da bundan 15 gün önce olması kaydıyla),
- İşlerini uzaktan yapamayacak veya erteleyemeyecek olan yüksek nitelikli işçiler (belge ile ispat etmek koşuluyla/İspanya’da düzenlenen üst düzey spor faaliyetlerinin katılımcıları),

- Zorunlu ailevi sebeplerle seyahat edenler ve mücbir sebep veya ihtiyaç durumu belgeleyenler, insani sebeplerle ülkeye girişine izin verilenler.

İspanya’ya yapılacak seyahatler ve kısıtlamalar hakkında İspanyol makamlarının yapacağı açıklamaların ve Büyükelçiliğimizin/Başkonsolosluğumuzun duyurularının takip edilmesi uygun olacaktır.

Bu hususlara İspanya Resmi Gazetesi’nin (BOE) aşağıdaki internet adreslerinden erişilebilmektedir.
INT/657/2020 : https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8099

INT/1006/2020 : https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13201

İspanya’ya seyahatlerde uygulanan tedbirler / İstenen belgeler
İspanya Sağlık Bakanlığınca 1 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’da, İspanya’ya giriş yapan bütün yolcuların ateşinin ölçülerek 37,5 C ve üzerinde ateşi olanların durumlarının inceleneceği, kamu sağlığına tehlike teşkil eden bir durumu bulunduğuna karar verilen kişilerin ise sağlık kuruluşuna nakledilecekleri bildirilmiştir.

Karar uyarınca, ülkeye giriş yapacak bütün yolcuların www.spth.gob.es adresi, SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH cep telefonu uygulaması aracılığıyla veya İspanya’da havalimanı/limanlarda dağıtılan bir kamu sağlığı formu doldurmaları zorunlu kılınmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca, "riskli kabul edilen ülkelerden" İspanya'ya seyahat edecek yolculara, “ülkeye girişlerinden önce son 72 saat içinde yapılmış olan PCR testinin negatif sonuç belgesini ibraz etme zorunluluğu”getirilmiş olup,bahsekonu uygulama 23 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Uygulamanın Hükümetin Covid-19 kaynaklı sağlık krizinin sonlandığını ilan edeceği tarihe kadar yürürlükte kalacağı belirtilmiştir.

Bahsekonu liste 9 Mart 2021 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Yeni listede, Türkiye PCR testi negatif sonuç belgesi istenen riskli ülkeler kategorisinde bulunmaktadır.

Sözkonusu güncellenmiş listenin 15-28 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olması öngörülmekle birlikte, epidemiyolojik verilere göre liste düzenli aralıklarla güncellenebilmektedir.

28 Mart 2021 (gece saat 00:00) tarihinden sonra İspanya'ya varacak yolcularımızın aşağıdaki internet adresinden Türkiye'nin yeniden listeye alınıp alınmadığını kontrol etmesi önem taşımaktadır.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

Sözkonusu uygulamada ülke vatandaşlığı yerine İspanya'ya seyahat edilen ülke esas alınmaktadır. Dolayısıyla, İspanya'ya seyahat edebilme şartlarını taşıyan vatandaşlarımız Türkiye dışından gelseler dahi, "riskli" ülkelerden birinden İspanya'ya seyahat ettikleri takdirde, sözkonusu uygulama kapsamında girebilecektir.

Uygulamada,
- AB'nin 2020/1475 sayılı tavsiye kararı uyarınca, İspanya'ya varışlarda tüm yolculara uygulanmakta olan mevcut ateş ölçümü, yolcuların genel sağlık durumunun görsel olarak izlenmesi ve belge kontrolü (sağlık formu doldurulması) tedbirlerinin devam edeceği,
- Buna ilaveten, sağlık formuyla birlikte, riskli kabul edilen ülkelerden seyahat edenlerden en son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu diyagnostik Covid-19 test belgesi ibrazının da talep edileceği (belgenin yolcudan herhangi bir zamanda talep edilebileceği),
- Sözkonusu tedbirin İspanya'ya karayolu vasıtasıyla seyahat edenleri etkilemeyeceği,
- Bahsekonu kontrollerin yalnızca son varış noktası İspanya olan yolculara uygulanacağı ve transit geçiş yapan yolculara uygulanmayacağı,
- Talep edilen test türünün PCR olması gerektiği ve AB içerisinde kullanımı yaygınlaşmadığı sürece diğer test türlerinin (hızlı antikor testi, hızlı antijen testi, ELISA, CLIA, ECLIA) kabul edilmeyeceği,
- Test sonucu belgesinin "aslı"nın ibraz edilmesi ve belgenin İngilizce / İspanyolca dillerinde düzenlenmiş olması gerektiği,
- Sözkonusu belgenin basılı olarak veya elektronik ortamda ibraz edilebileceği,
- Belgede asgari olarak yolcunun "tam adı, pasaport veya kimlik numarası, test yapılış tarihi, analizi yapan kurumun iletişim bilgileri, kullanılan teknik ve sonucun negatif olduğu"

bilgilerinin yer alması şartı bulunduğu belirtilmektedir.

Öte yandan, İspanya’ya gelen gemi adamlarının (gemideki görevlerinden İspanya'ya geri dönenler ile İspanya'dan gemiye binmeleri / İspanya'da gemiden inmeleri gerekenlerin, gemi mürettebatı olarak durumlarını kanıtlamaları kaydıyla test yapamadıklarına dair geçerli bir mazeret öne sürmeleri halinde),seyahat ettikleri ülkeden bağımsız olarak PCR testi ibraz etmekten muaf tutulmalarının istisnai olarak kabul edilebileceği,

-İspanya’ya girişte, riskli ülke/bölgelerden gelmekte olup negatif test sonucu bulunmayan yolcular ile sağlık kontrolü sonrası şüphe duyulan yolculara Hudut Sağlığı (Sanidad Exterior) tarafından test yapılabileceği (ancak test sonucu ibraz etmeyenlere cezai müeyyide uygulanacağı), ayrıca istisnai/ alternatif bir yöntem olarak yolculardan 48 saat içinde PCR testi yaptırmaları ve sonucunu Hudut Sağlığı'na bildirmelerinin de istenebileceği,

- Üçüncü ülkelerden gelen yolcuların, ülkeye girişlerine izin verilmeyebileceği (geri gönderilebilecekleri),

- Sözkonusu kararın ihlali durumunda cezai yaptırımlar uygulanabileceği kaydedilmektedir.

Bahsekonu 298 sayılı karar ile kararın ekini teşkil eden ve (AB ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri için) AB/2020/1475 sayılı tavsiye kararı ile (üçüncü ülkeler için) ECDC verileribazı alınarak yayımlanan listeye aşağıdaki internet adresinden ulaşılması mümkündür.
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14049

İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı tarafından, diğer ülkelerin İspanya vatandaşlarına ve İspanya’da bulunanlara yönelik seyahat kısıtlamalarına ilişkin olarak yapılan açıklamaya aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20200311_MINISTERIO6.aspx

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak güncellenen bilgi notlarına ise aşağıdaki adresten ulaşılabilmektedir:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Türk makamlarınca duyurulan seyahat uyarılarına ve diğer güncel bilgilere T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün ve T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aşağıda sunulan sayfalarından ulaşılabilmektedir:

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/
http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?8a5e254e-533a-4b3d-84db-9f95be1207ff
http://web.shgm.gov.tr/tr/covid-19-tedbirler/6332-notam

Başkonsolosluğumuz normal çalışma düzeninde faaliyet göstermekle birlikte, vatandaşlarımızın Konsolosluk işlem başvuruları sırasında olabilecek yoğunlukları engellemek amacıyla

www.konsolosluk.gov.tr internet adresi üzerinden randevu almaları önemle tavsiye edilmektedir.

Başkonsolosluğumuza yukarıdaki açıklamalar dışında kalan hususlar için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden ulaşılabilir.
Telefon: +34 93 317 92 31
E-posta: consulado.barcelona@mfa.gov.tr

- Diğer acil haller için nöbetçi cep numarasından (+34 680 414 283) 7/24 esasına göre hizmet verilmeye de devam edilecektir.

Vatandaşlarımızın ulusal/yerel makamların tavsiye ve uyarılarına göre hareket etmeleri, gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Başkonsolosluğumuz resmi tatil günleri dışında hafta içi her gün 09:00-12:30 saatleri arasında başvurulara açık olup, 14.00–17.00 saatleri arasında +34 933 179 231 numaralı telefon üzerinden konsolosluk işlemleri hakkında bilgi almak mümkündür. Bu saatler dışındaki acil ve zorunlu hallerde +34 680 414 280 numaralı telefonumuzdan 7 gün 24 saat Başkonsolosluğumuza ulaşılabilir.
1.1.2021 Yılbaşı
6.1.2021 Ülke genelinde dini tatil (Epifanía del Señor)
2.4.2021 Ülke genelinde dini tatil (Viernes Santo)
5.4.2021 Bölgesel (Katalunya) dini bayram (Lunes de Pascua)
1.5.2021 Emek ve Dayanışma Günü
13.5.2021 Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
24.5.2021 Yerel (Barselona) tatili (İkinci Paskalya)
24.6.2021 Bölgesel (Katalunya) tatili (San Juan)
20.7.2021 Kurban Bayramı'nın 1. Günü
15.8.2021 Ülke genelinde dini bayram (Asunción de la Virgen)
11.9.2021 Katalunya Milli Günü
24.9.2021 Yerel (Barselona) tatili (La Mercè)
12.10.2021 İspanya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Ülke genelinde dini bayram (Todos los Santos)
6.12.2021 İspanya Anayasa Günü
8.12.2021 Ülke genelinde dini bayram (La Inmaculada Concepción)
25.12.2021 Noel tatili
26.12.2021 Bölgesel dini tatil (San Esteban)