Ülkemizden İspanya'ya Gelecek Yolculara Duyuru

Barselona Başkonsolosluğu 21.12.2020

İspanya Sağlık Bakanlığınca 1 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’da, İspanya’ya giriş yapan bütün yolcuların ateşinin ölçülerek 37,5 C ve üzerinde ateşi olanların durumlarının inceleneceği, kamu sağlığına tehlike teşkil eden bir durumu bulunduğuna karar verilen kişilerin ise sağlık kuruluşuna nakledilecekleri bildirilmiştir.

Karar uyarınca, ülkeye giriş yapacak bütün yolcuların www.spth.gob.es adresi, SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH cep telefonu uygulaması aracılığıyla veya İspanya’da havalimanı/limanlarda dağıtılan bir kamu sağlığı formu doldurmaları zorunlu kılınmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca, "riskli kabul edilen ülkelerden" İspanya'ya seyahat edecek yolculara, “ülkeye girişlerinden önce son 72 saat içinde yapılmış olan PCR testinin negatif sonuç belgesini ibraz etme zorunluluğu”getirilmiş olup,
bahsekonu uygulama 23 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Uygulamanın Hükümetin Covid-19 kaynaklı sağlık krizinin sonlandığını ilan edeceği tarihe kadar yürürlükte kalacağı belirtilmiştir.

Bahsekonu liste 21 Aralık 2020 tarihi itibarıyla güncellenmiş olup, Türkiye de PCR testi negatif sonuç belgesi istenen riskli ülkeler listesine eklenmiştir.Sözkonusu karar 27 Aralık’ı 28 Aralık’a bağlayan gece saat 24:00’dan itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Sözkonusu uygulamada ülke vatandaşlığı yerine İspanya'ya seyahat edilen ülke esas alınmaktadır. Dolayısıyla, İspanya'ya seyahat edebilme şartlarını taşıyan vatandaşlarımız Türkiye dışından gelseler dahi, "riskli" ülkelerden birinden İspanya'ya seyahat ettikleri takdirde, sözkonusu uygulama kapsamında girebilecektir. Kararda, riskli bölge/ülke listesinin her 15 günde bir güncelleneceği bildirilmekte olup, güncel liste BOE’den takip edilebilecektir.

Uygulamada,

- AB'nin 2020/1475 sayılı tavsiye kararı uyarınca, İspanya'ya varışlarda tüm yolculara uygulanmakta olan mevcut ateş ölçümü, yolcuların genel sağlık durumunun görsel olarak izlenmesi ve belge kontrolü (sağlık formu doldurulması) tedbirlerinin devam edeceği,

- Buna ilaveten, sağlık formuyla birlikte, riskli kabul edilen ülkelerden seyahat edenlerden en son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu diyagnostik Covid-19 test belgesi ibrazının da talep edileceği (belgenin yolcudan herhangi bir zamanda talep edilebileceği),

- Sözkonusu tedbirin İspanya'ya karayolu vasıtasıyla seyahat edenleri etkilemeyeceği,

-Bahsekonu kontrollerin yalnızca son varış noktası İspanya olan yolculara uygulanacağı ve transit geçiş yapan yolculara uygulanmayacağı,

- Talep edilen test türünün PCR veya TMAolması gerektiği ve AB içerisinde kullanımı yaygınlaşmadığı sürece diğer test türlerinin (hızlı antikor testi, hızlı antijen testi, ELISA, CLIA, ECLIA) kabul edilmeyeceği,

- Test sonucu belgesinin "aslı"nın ibraz edilmesi ve belgenin İngilizce, Almanca, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birinde düzenlenmiş olması gerektiği,

- Sözkonusu belgenin basılı olarak veya elektronik ortamda ibraz edilebileceği,

- Belgede asgari olarak yolcunun "tam adı, pasaport veya kimlik numarası, test yapılış tarihi, analizi yapan kurumun iletişim bilgileri, kullanılan teknik ve sonucun negatif olduğu"

bilgilerinin yer alması şartı bulunduğu,

- PCR testi istenecek riskli bölgelerin veya ülkelerin belirlenmesinde AB ülkeleri için 13 Ekim 2020 tarihli AB/2020/1475 sayılı tavsiye kararının,

- Üçüncü ülkeler için ise Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (European Center for Disease Prevention and Control - ECDC) tarafından yayımlanan veriler esas alınarak son 14 günde 100.000 kişiye düşen vaka sayısının (150 ve üzerinin) referans alınacağı,

- İspanya’ya gelen gemi adamlarının (gemideki görevlerinden İspanya'ya geri dönenler ile İspanya'dan gemiye binmeleri / İspanya'da gemiden inmeleri gerekenlerin, gemi mürettebatı olarak durumlarını kanıtlamaları kaydıyla test yapamadıklarına dair geçerli bir mazeret öne sürmeleri halinde),seyahat ettikleri ülkeden bağımsız olarak PCR testi ibraz etmekten muaf tutulmalarının istisnai olarak kabul edilebileceği,

-İspanya’ya girişte, riskli ülke/bölgelerden gelmekte olup negatif test sonucu bulunmayan yolcular ile sağlık kontrolü sonrası şüphe duyulan yolculara Hudut Sağlığı (Sanidad Exterior) tarafından test yapılabileceği (ancak test sonucu ibraz etmeyenlere cezai müeyyide uygulanacağı), ayrıca istisnai/ alternatif bir yöntem olarak yolculardan 48 saat içinde PCR testi yaptırmaları ve sonucunu Hudut Sağlığı'na bildirmelerinin de istenebileceği,

- Üçüncü ülkelerden gelen yolcuların, ülkeye girişlerine izin verilmeyebileceği (geri gönderilebilecekleri),

-Bahsekonu kararın ihlali durumunda cezai yaptırımlar uygulanabileceği kaydedilmektedir.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Başkonsolosluğumuz resmi tatil günleri dışında hafta içi her gün 09:00-12:30 saatleri arasında başvurulara açık olup, 14.00–17.00 saatleri arasında +34 933 179 231 numaralı telefon üzerinden konsolosluk işlemleri hakkında bilgi almak mümkündür. Bu saatler dışındaki acil ve zorunlu hallerde +34 680 414 280 numaralı telefonumuzdan 7 gün 24 saat Başkonsolosluğumuza ulaşılabilir.
1.1.2021 Yılbaşı
6.1.2021 Ülke genelinde dini tatil (Epifanía del Señor)
2.4.2021 Ülke genelinde dini tatil (Viernes Santo)
5.4.2021 Bölgesel (Katalunya) dini bayram (Lunes de Pascua)
1.5.2021 Emek ve Dayanışma Günü
13.5.2021 Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
24.5.2021 Yerel (Barselona) tatili (İkinci Paskalya)
24.6.2021 Bölgesel (Katalunya) tatili (San Juan)
20.7.2021 Kurban Bayramı'nın 1. Günü
15.8.2021 Ülke genelinde dini bayram (Asunción de la Virgen)
11.9.2021 Katalunya Milli Günü
24.9.2021 Yerel (Barselona) tatili (La Mercè)
12.10.2021 İspanya Milli Günü
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
1.11.2021 Ülke genelinde dini bayram (Todos los Santos)
6.12.2021 İspanya Anayasa Günü
8.12.2021 Ülke genelinde dini bayram (La Inmaculada Concepción)
25.12.2021 Noel tatili
26.12.2021 Bölgesel dini tatil (San Esteban)