Askerlik İşlemleri, 9.3.2016

ASKERLİK İŞLEMLERİ

Dövizle Askerlik İşlemleri:

27.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6661 sayılı kanuna göre:

1) Dövizle Askerlik bedeli 6.000 Euro'dan 1.000 Euro’ya inmiştir.

2) 1000 Euro ödeme başvuru sırasında tek ödemede Banka aracılığı ile T.C. Merkez Bankası’na havale yoluyla yapılacaktır.

3) Daha önce dövizle askerlik başvurusunda bulunup 1000 Euro veya üstü taksit ödemiş olan yükümlüler askerlik hizmetlerini yapmış sayılacaklardır. 1000 Euro üzerinde yapılan ödemeler iade edilmez.

4) Dövizle askerlik hakkından yararlanmak için yurtdışında oturma ve çalışma iznine sahip olarak işçi veya işveren statüsünde en az üç yıl (1095 gün) fiilen çalışmış olmak gerekmektedir.

5) Dövizle askerlik hakkından 38 yaşın tamamlanacağı yılın 31 Aralık tarihine kadar yararlanmak mümkündür.

6) Kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önce, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini tamamlamadıkları için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlardan, gerekli şartları taşıyanlar, 31 Aralık 2017 tarihine kadar 1000 Euro ödemeleri kaydıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır.

Kanunla ilgili ayrıntılı bilgiyehttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160127-1.pdfadresinden ulaşabilirsiniz.

İspanya’da ikamet eden Türk vatandaşlarının askerlik ertelemeleri

İşçi, işveren veya bir meslek erbabı olarak İspanya’da yasal olarak ikamet eden vatandaşlarımızın askerlik tecil işlemleri 20 yaşına girilen yılın birinci günü başlar. Vatandaşlarımızın İspanya’da yaşadıkları sürece oturma izninin geçerlilik süresine göre askerlik ertelemeleri mümkündür. Yükümlülerin ilk askerlik erteleme işlemleri için;

Pasaportun aslı ve işlem görmüş sayfalarının 2’şer fotokopisi, İspanya’ya ilk giriş yapılan pasaport farklı ise bu pasaportun aslı ve ilgili sayfaların fotokopisi

 • Nüfus cüzdanı ve iki adet fotokopisi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Oturma ve çalışma izin belgelerinin asılları ve ikişer adet fotokopileri ve
 • Varsa, süresi geçerli İspanyol pasaportu ve bir adet fotokopisi ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İkinci ve sonraki askerlik erteleme işlemleri posta yoluyla veya e-konsolosluk aracılığı ilekonsolosluğa gelmeden de yapılabilmektedir.

Posta ile :Askerlik harç ve posta ücreti bedelinin yerel postaneden temin edilecek “Posta Talimatı” “Giro Postal” (ödenecek yer: Consulado General de Turquia en Barcelona) olarak gönderilmesi gerekmektedir. Şahsi çek veya nakit para kabul edilmemektedir.

Çift uyruklu yükümlülerin 38 yaşına kadar askerlik ertelemeleri

Yurt dışında doğan ve ikamet edenler ile 18 yaşından önce yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatandaşlığını da kazanan Türk vatandaşlarının, talepleri halinde 38 yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmektedir. Bu süre içerisinde durumlarına uyan ve kanunun öngördüğü askerlik statülerinden biri içerisinde askerlik mükellefiyetlerini 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yerine getirebilirler.

38 yaş askerlik ertelemesi yaptıracak yükümlülerin;

-18 Yaşından önce yurt dışına gidip bir başka ülke vatandaşlığı da kazananlar için Erteleme Dilekçesi veya doğumla aynı zamanda yabancı ülke vatandaşı olanlar için Askerlik Erteleme Dilekçesi,

-Çift uyruklu vatandaşlar için Askerlik Erteleme Belgesi (AF-40),

-Doğumla İspanyol vatandaşlığına sahip olanlar için Doğum Belgesinin aslı veya onaylı örneği ile 2 adet fotokopisi ve Türkçe tercümesi,

-Nüfus cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi,

-İspanyol ve varsa Türk pasaportunun aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının 2’şer adet fotokopisi,

-Son altı ay içinde çekilmiş 5 adet renkli vesikalık fotoğraf

-Adresi kanıtlayacak ikametgah ilmühaberi, ehliyet, kira kontratı, elektrik veya gaz faturası gibi belgelerden sadece birinin bir örneği,

-Öğrencilerin öğrenci belgesi,

-Çalışanların; iş sözleşmesi,

-İşveren statüsünde olan yükümlülerin sahip oldukları işyerinin yerel Ticaret Odasında kayıtlı olduğunu ve halen işlevini sürdürdüğünü belirten bir belge ile Başkonsolosluğumuza şahsen başvurmaları gerekmektedir.

1. 18 yaşından sonra başka bir ülkeye giderek diğer ülkenin vatandaşlığını kazananların,

2. Yurt dışında doğmaları nedeniyle yabancı ülke vatandaşlığını kazanarak Türkiye'de ikamet edenlerin,

3. 18 yaşı sonuna kadar yabancı bir ülkeye giderek o ülkenin vatandaşlığını kazanmasına rağmen müracaat tarihinde Türkiye'de ikamet edenlerin,

4. Aslen Türk vatandaşı olmadığı halde sonradan Türk vatandaşı olarak yurt dışında bulunanların çift uyruklu yükümlüler için 38 yaşına kadar askerlik ertelemeleri mümkün değildir.

Gemi adamlarının askerlik erteleme işlemleri

Gemi adamlarının askerlik erteleme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için geminin yabancı bandıralı ve sahiplerinin de yabancı uyruklu olması gerekmektedir.

Türk bandıralı gemilerde veya yabancı bandıralı olup da şirket merkezi Türkiye'de olan gemilerde çalışanların erteleme ve dövizli askerlik işlemleri yapılmaz.

Gemi adamlarının askerlik erteleme işlemleri için gerekli belgeler:

-5 adet fotoğraf

-Nüfus Cüzdanı ve 2 adet fotokopisi

-T.C. Pasaportu ve işlem gören sayfalarının 2’şer adet fotokopisi

-Gemici cüzdanı ve işlem gören sayfalarının 2’şer adet fotokopisi

-Gemi Adamı Yeterlilik Belgesi ve 2 adet fotokopisi
(Gemici cüzdanına işlenmiş ise ayrıca yeterlilik belgesi gerekli değildir)

-Gemi kaptanınca imzalanıp onaylanan Gemi Personel Listesi ve fotokopisi

-Donatan veya vekili tarafından düzenlenen iş kontratının aslı ve 2 adet fotokopisi

-Kaptan yazısı ve fotokopisi

Dövizle askerlik işlemleri

Dövizle askerlik bedeli, 27 Ocak 2016 tarihinden itibaren 1000 Euro’ya indirilmiştir. Bu miktar bir defada ödenecektir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye Başkonsolosluğumuz web ve facebook sayfamızdaki duyurulardan ulaşabilirsiniz.

Dövizle askerlik yapma hakkından, İspanya’da en az üç yıldan beri işçi, işveren, serbest meslek sahibi olarak çalışan veya bir sanatı icra eden veya gemi adamı olarak yabancı bandıralı bir gemide çalışan vatandaşlarımız yararlanabilirler. Bunun için ;

 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı ve 2 adet fotokopisi
 • T.C. Pasaportu ve işlem gören sayfaların 2’şer adet fotokopisi
 • Süresi geçerli olan İspanya oturum ve çalışma izni ve 2 adet fotokopisi
 • Varsa, süresi geçerli İspanya pasaportu ve 2 adet fotokopisi
 • Çalışanlar için iş hayatı geçmişi raporunun (vida laboral) aslı,Türkçe tercümesi ve birer fotokopileri
 • Yardım alıyorsa; bugüne kadar aldığı yardım miktarı ve tarihleri gösteren yardım alınan kurumdan alınmış belgenin aslı, Türkçe tercümesi ve birer adet fotokopileri
 • İşveren ise; kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesinden veya muhasebecilerinden son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı, Türkçe tercümesi ve birer fotokopileri ile Başkonsolosluğumuza şahsen başvurulması gerekmektedir.

Pazartesi - Cuma

09.30 -12.30
1.1.2018 Yılbaşı
6.1.2018 Ülke genelinde dini tatil (Epifanía del Señor)
30.3.2018 Ülke genelinde dini tatil (Viernes Santo)
2.4.2018 Bölgesel (Katalunya) dini bayram (Lunes de Pascua)
1.5.2018 Emek ve Dayanışma Günü
21.5.2018 Yerel (Barselona) tatil (İkinci Paskalya)
15.6.2018 Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
24.6.2018 Bölgesel (Katalanya) tatil (San Joan)
15.8.2018 Ülke genelinde dini bayram (Asunción de la Virgen)
21.8.2018 Kurban Bayramı'nın 1. Günü
11.9.2018 Katalunya Milli Günü
24.9.2018 Yerel (Barselona) tatil (La Mercè)
12.10.2018 İspanya Milli Günü
1.11.2018 Ülke genelinde dini bayram (Azizler Günü)
6.12.2018 İspanya Anayasa Günü
8.12.2018 Ülke genelinde dini bayram (La Inmaculada Concepción)
25.12.2018 Noel tatili
26.12.2018 Bölgesel (Katalanya) dini bayram (San Esteban)