Noter İşlemleri, 16.3.2016


NOTERLİK

Vekâlet işlemleri

Vekâletname düzenlenebilmesi için vekalet verecek kişinin nüfus cüzdanı, T.C. pasaportu ve 2 adet fotoğrafı gerekmektedir. Başvuru şahsen yapılmalıdır.

Taşınmaz satışı veya inşaat yapımına ilişkin vekâlet verme işlemi için; taşınmazın tapusunun bir adet fotokopisi veya tapu sicil kayıt bilgileri gereklidir.

Türkiye’deki bir avukata vekâlet verme işlemi için vekâlet verilecek avukatın adı ve soyadı, kayıtlı olduğu baronun ismi ve numarası, vergi dairesi ve vergi numarası gereklidir.

Banka işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla vekâlet verme işlemi için; ilgili banka ve şubenin adı, hesap numarası (hesap T.C. Merkez Bankasında ise kredi mektubunun örneği) gerekmektedir. Eğer bankadan borç veya kredi alınacaksa, ipotek edilecek gayrimenkulun tapu bilgileri de gereklidir.

Sürücü yetkisi verilmesine ilişkin vekâlet işlemi için; kullanılacak aracın ruhsat bilgileri ve sürücünün kimlik bilgileri gereklidir.

Araç satışına ilişkin vekâlet verme işlemi için; aracın ruhsatı ve alıcının kimlik bilgileri gerekmektedir.

Şirket adına vekâletname verme işlemi için; şirketin kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından alınacak, vekaleti verecek kişinin yetkili olduğunu kanıtlayan belge ve imza sirküleri gerekmektedir. Belgenin geçerlilik süresi 30 gündür. Belgenin arkası imzalı ve mühürlü olmalıdır.

Vekâlet vermek istediğiniz konuda daha ayrıntılı bilgi almak için Başkonsolosluğumuzla iletişime geçebilirsiniz.

Tanıma/Tenfiz

İspanya’daki boşanmanın Türkiye’de tanınması için; İspanya’daki boşanma kararının üzerine boşanmanın yapıldığı mahkemeden kesinleşme şerhi alındıktan sonra, İspanya Dışişleri Bakanlığı’nın Tasdik Ofisinden Apostil mührü yaptırılması gerekmektedir.

Bu belgeler Tanıma/Tenfiz davası açmak isteyen tarafların Türkiye'de ayrı ayrı vekil tayin ettikleri avukatlara gönderilecektir. Eşin yabancı uyruklu olması durumunda, yabancı eşin Türk bir avukata kendisini temsil için vekâletname düzenletmesi gerekmektedir.

Pazartesi - Cuma

09.30 -12.30
1.1.2018 Yılbaşı
6.1.2018 Ülke genelinde dini tatil (Epifanía del Señor)
30.3.2018 Ülke genelinde dini tatil (Viernes Santo)
2.4.2018 Bölgesel (Katalunya) dini bayram (Lunes de Pascua)
1.5.2018 Emek ve Dayanışma Günü
21.5.2018 Yerel (Barselona) tatil (İkinci Paskalya)
15.6.2018 Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
24.6.2018 Bölgesel (Katalanya) tatil (San Joan)
15.8.2018 Ülke genelinde dini bayram (Asunción de la Virgen)
21.8.2018 Kurban Bayramı'nın 1. Günü
11.9.2018 Katalunya Milli Günü
24.9.2018 Yerel (Barselona) tatil (La Mercè)
12.10.2018 İspanya Milli Günü
1.11.2018 Ülke genelinde dini bayram (Azizler Günü)
6.12.2018 İspanya Anayasa Günü
8.12.2018 Ülke genelinde dini bayram (La Inmaculada Concepción)
25.12.2018 Noel tatili
26.12.2018 Bölgesel (Katalanya) dini bayram (San Esteban)