Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Hakkında Duyuru , 11.06.2009

5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu 29.05.2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmekle 12 Haziran 2009 tarih ve 27256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

5901 sayılı yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu , ülkemizde ve dünyada sosyal ve ekonomik alanda meydana gelen çok hızlı gelişme ve değişmeler sonucunda Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı işlemlerini basitleştirmek ve uygulamada görülen gereksiz formaliteleri kaldırarak hizmette sürat ve verimliliği sağlamak anlayışı doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu çerçevede Kanunla yeni bir sistematik oluşturulmakla tanımlara da yer verilerek kavramlar daha anlaşılır hale getirilmiştir.