Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine İlişkin Duyuru , 18.06.2014

        CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU
           
        Değerli Vatandaşlarımız,

1) 18 Mayıs 2012’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6304 Sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la yurtdışındaki seçmenlerin, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında bulundukları ülkelerde oy vermeleri hüküm altına alınmış olup, 2014 yılı yaz aylarında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde ilk kez oy kullanmaları mümkün olabilecektir.

2) Bu çerçevede;

 Başkonsolosluğumuz görev bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları gerekmektedir.

o Vatandaşlarımızın “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olup olmadıklarını Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) kontrol etmeleri mümkündür.

o Yurtdışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan vatandaşlarımızın 9 Temmuz 2014 Türkiye saati ile saat 17.00’ye kadar adres beyanında bulunmaları gerekmektedir.

        Yurtdışı seçmen kütüğünün ilan edileceği 2 Temmuz 2014 tarihine kadar adres beyanı başvuruları şahsen veya posta yolu ile yapılabilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda postanın Başkonsolosluğumuza ulaştığı tarih dikkate alınır. Ancak, 2-9 Temmuz 2014 tarihleri arasında adres beyanı başvuruları yalnızca şahsen yapılabilecektir.

        Görev bölgemiz dahilindeki Katalunya, Valensiya, Murcia, Aragon, Balear Adaları Özerk Yönetimleri ile Andorra’da ikamet eden ve Yurtdışı seçmen kütüğüne göre Başkonsolosluğumuzda kayıtlı vatandaşlarımızın ilk turu 3 Ağustos 2014, gerektiği takdirde ikinci turu 17 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak seçimde “Passeig de Gracia No:7, Kat 1, Barselona” adresinde bulunan Başkonsolosluğumuz hizmet binasında yerel saatle 08:00-17:00 saatleri arasında oylarını kullanmaları mümkündür.

 Vatandaşlarımızın oy kullanmaya gelirken T.C. Kimlik Numaralarını gösteren nüfus cüzdanlarını veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

o Vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuzda kurulacak sandıkta oy kullanmalarının yanısıra, aşağıda sunulan tarihlerde gümrük kapılarımızda oy kullanmaları da mümkündür.

        Gümrüklerde birinci tur oy verme işlemi: 26 Temmuz 2014 - 10 Ağustos 2014
        Gümrüklerde ikinci tur oy verme işlemi: 17 Ağustos 2014 - 24 Ağustos 2014

        Saygıyla duyurulur.

        TC. Barselona Başkonsolosluğu