Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

İspanya’da Yaşayan Vatandaşlarimizin 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde Oy Kullanmalarina İlişkin Duyuru , 02.02.2015

Değerli vatandaşlarımız,

İspanya’da yaşayan vatandaşlarımızın 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilecek Türkiye Milletvekili Genel Seçimlerinde Başkonsolosluğumuzda (Adres: Passeig de Gracia, 7 – 1A Barcelona) ve Madrid Büyükelçiliğimizde (Adres: Calle Rafael Calvo, 18 - 2A y B 28010 Madrid) kurulacak sandıklarda oy kullanabilmeleriyle ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

1- İspanya’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanabilmeleri için kayıtlı bulundukları Temsilciliğimize (Başkonsolosluğumuz ya da Madrid Büyükelçiliğimiz) “Adres Beyanı”nda bulunmaları gerekmektedir.

2- Bu çerçevede, adres beyanı işlemleriyle ilgili detayların bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

- Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Vatandaşlarımızın adres bildirimlerini şahsen Yurtdışı Temsilciliklerimize bildirmesi esastır.

- Ancak, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50.maddesi 7. fıkrası uyarınca vatandaşlarımızın Yurtdışı Temsilciliklerimize posta (iadeli taahhütlü posta veya kargo), veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne posta veya elektronik postayla (sayısal imza) bildirimde bulunması mümkündür. Adres bildiriminde “Adres Beyan Formu (B)” (Bahsekonu forma http://www.nvi.gov.tr/Files/File/…/Formlar/FormB_onsayfa.pdf adresinden ulaşmak mümkündür) kullanılır. Şahsen yapılacak başvurularda nüfus cüzdanı, postayla yapılacak başvurularda ise nüfus cüzdanı fotokopisi dışında başka bir belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

- Yerleşim yeri aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir.

- Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, temsil ettikleri kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.

- Adres beyanında görev bölgesi ayırımı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız diledikleri Yurtdışı Temsilciliğimize başvuru yapabilirler.

3- Adres beyanında bulunmayan vatandaşlarımız YSK’nın “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıt edilmeyeceklerinden yurtdışında kurulan sandıklarda oy kullanamayacaklardır. 2015 Milletvekili Seçimlerinde oy kullanabilmek için adres beyanı yapılabilecek son tarih YSK tarafından belirlendiğinde ayrıca duyurulacaktır.

4- Yurtdışında yaşayan ve seçimlerde oy kullanabilecek vatandaşlarımızı gösterir “Yurtdışı Seçmen Kütüğü” Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından toplu olarak ilan edilmemektedir.

5- Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hangi Temsilciliğimizde ve hangi sandıkta oy kullanabileceklerini www.ysk.gov.tr
adresindeki “Yurtdışı Seçmen Sorgulama” sekmesinden internet ortamında öğrenmeleri gerekmektedir.

6- Vatandaşlarımızın www.ysk.gov.tr adresindeki “Yurtdışı Seçmen Sorgulama” bölümünde kayıtlı olmadıklarını ve kayıtlarının yanlış olduğunu fark etmeleri durumunda “Adres Beyanı”nda bulunmaları veya beyanlarını güncellemeleri seçimlerde oy kullanabilmeleri bakımından hayati önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

T.C. Barselona Başkonsolosluğu