Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adres Beyani , 19.06.2015

Değerli vatandaşlarımız, ADRES BEYANI işlemleriyle ilgili detayların bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Yurtdışında yaşadıkları halde adres beyanını yaptırmamış vatandaşlarımız özellikle genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Temsilciliğimizde oy kullanamaz duruma düşmektedirler. Konsolosluğumuzda herhangi bir işlem yaptırılması veya Konsolosluğumuzdan düzenli e-postalar alan e-posta iletişim gurubunda bulunulması, adres beyanının yerini kesinlikle tutmaz. Adres beyanı bireyin sorumluluğunda olan bağımsız bir işlemdir.

- Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın adres bildirimlerini şahsen Yurtdışı Temsilciliklerimize (herhangi bir Temsilcilik olabilir) bildirmesi esastır.

- Ancak, bahsekonu işlem için Yurtdışı Temsilciliklerimize posta (iadeli taahhütlü posta veya kargo), veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne posta veya elektronik postayla (sayısal imza) bildirimde bulunması mümkündür. Adres bildiriminde “Adres Beyan Formu (B)”

 (Bahsekonu forma http://www.nvi.gov.tr/Files/File/…/Formlar/FormB_onsayfa.pdf adresinden ulaşmak mümkündür) kullanılır. Şahsen yapılacak başvurularda nüfus cüzdanı, postayla yapılacak başvurularda ise nüfus cüzdanı fotokopisi dışında başka bir belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

- Yerleşim yeri aynı konut olan ailenin ergin bireyleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir.

- Noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, temsil ettikleri kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.

- Adres beyanında görev bölgesi ayırımı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız diledikleri Yurtdışı Temsilciliğimize başvuru yapabilirler.

Bilhassa adres beyanını henüz yaptırmamış olan vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

T.C. Barselona Başkonsolosluğu