Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Adres, Evlenme, Doğum Bildirim Yükümlülükleri Ve Cezalarina İlişkin Duyuru , 02.02.2016

27.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6661 sayılı kanuna göre;

 1) ADRES BEYANI : Adres değişikliği bildirim süresi olan 20 iş günü içerisinde bildirimde bulunmayanlara 50 TL., gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise 1000 TL. idari para cezası uygulanacaktır.

2) EVLENME BİLDİRİMİ :Yabancı makamlar önünde yapılan evlenme işleminin, evlenme tarihinden itibaren 30 gün içinde dış temsilciliklerimize veya ülkemizdeki Nüfus Müdürlüklerine bildirilmemesi halinde 50 TL. idari para cezası uygulanacaktır.

3) DOĞUM BİLDİRİMİ:  
Doğum olayını bildirme yükümlülüğünü, yasal süre olan 60 gün içinde yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanmayacaktır.

4) Nüfus ve aile cüzdanını kaybedenler ve nüfus cüzdanı geçerlilik süresini 60 gün geçirerek değiştirmeyenlere de idari para cezası uygulanmayacaktır.

 Saygıyla duyurulur.

 T.C. Barselona Başkonsolosluğu