Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Vatandaşlık, 09.03.2016

VATANDAŞLIK

Türk vatandaşlığından çıkma işlemleri

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma, asağıdaki şartlarla, Bakanlar Kurulu'nun iznine bağlıdır.

1- Mümeyyiz ve reşit olmak,

2- Herhangi bir nedenle yabancı devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya başka bir devlet vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.

 Gerekli Belgeler:

  • Müracaat formu A-2
  • Nüfus cüzdanının aslı.
  • Vatandaşlığına geçtiği (veya geçeceği) ülkenin vatandaşlık belgesinin aslı ve örneği ile iki adet Türkçe çevirisi.
  • İki adet son bir ay içinde çekilmiş vesikalık resim.
  • Vatandaşlıktan çıkma isteğine ilişkin dilekçe (Çıkma nedeni ayrıntılı olarak yazılacaktır).
  • Erkekler için son askerlik erteleme belgesinin iki adet fotokopisi.

 

NOT: Çıkma belgelerini karar tarihinden itibaren üç yıllık yasal süresi içerisinde almayanlar ile yine üç yıl geçerli çıkma izin belgesini alıp da, bu süre içerisinde yetkili Türk makamlarına gerekli bilgi ve belgeleri vermeyenlerin çıkma belgeleri ilgililere teslim edilmeyecek ve haklarında alınmış olan çıkma izni kararının iptali için İçişleri Bakanlığına iade edilecektir.

Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen eş ve 15-18 yaş aralığındaki çocukların da aynı belgeler ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşlığından izin almak suretiyle çıkmak isteyen erkek vatandaşlarımızın yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.

Türk Vatandaşlığına başvuru

 Herhangi bir nedenle Türk vatandaşlığını kaybeden kişinin :

  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Yabancı ülke vatandaşlığını kazanma belgesi
  • Kimlik belgesi
  • Türk vatandaşlığını hangi tarihte ve ne sebeple kaybettiğini, halen hangi ülkenin vatandaşı olduğunu, Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra medeni halinde değişiklik olup olmadığını bildiren bir dilekçe ile Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekir.