Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Türkiye’ye Getirilecek Taşıtların Türkiye’de Kalış Süre Ve Şartları, 09.03.2016

TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK TAŞITLARIN TÜRKİYE’DE KALIŞ SÜRE VE ŞARTLARI

4458 sayılı Gümrük Kanunun ilgili maddelerindeki değişikle; yurtdışında ikamet eden ve yine yurtdışından emekli olan T.C. vatandaşlara ait, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı olan yabancı plakalı taşıtlarının, Türkiye’de kalış süresi 24 aya çıkartılmıştır. Bu süre tek seferde kullanılabileceği gibi, parça parça da kullanılabilecektir. Ancak her girişte,185 gün yurtdışında bulunulmuş olması şartı aranmaktadır.

Daha önce 6 ay süreyle Türkiye’ye giriş yapmış taşıtların sürelerinin 24 aya uzatılması için Gümrük İdaresine başvurulması gerekmektedir.

Taşıt, mülkiyet sahibi tarafından olduğu gibi vekâlet verilmek suretiyle başka bir kişi tarafından da Türkiye’ye getirilebilir.

Türkiye’de bulunduğu sürece taşıt, sadece taşıt sahibi ve bu kişinin yurtdışında yerleşik annesi, babası eşi ve çocukları tarafından kullanabilir. Türkiye’de yerleşik kişiler/akrabalar tarafından kullanılamaz. Aksi takdirde, taşıt sahibi ve taşıtı kullanan kişi cezalandırılır ve taşıt yurt dışı edilir.

Taşıt sahibi yurtdışına taşıtsız olarak geçici süreyle çıkmak istemesi halinde, taşıtın herhangi bir Gümrük İdaresinin denetimine bırakılması gerekir. Bunun yanı sıra Gümrük İdaresine başvurarak taahhütname vermek suretiyle de yurtdışına çıkış yapılması mümkündür.

Taşıtın, Türkiye dışında yerleşik başka bir şahıs tarafında yurtdışı edilmesi için, geçerli bir vekaletnâme ile Gümrük İdaresine başvurmak gereklidir.

Süresi içinde yurtdışına çıkarılan taşıtların, pasaport kayıtlarından düşürülmesi unutulmamalıdır.

Konuyla ve gerekli belgelerle ilgili ayrıntılı bilgiye http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorul…/…/yolcu-beraberi-tasitlar web adresinden ulaşılabilir.